Legestuen

Børnene i dagplejen færdes til dagligt i et lille og nært miljø. Men det er også vigtigt, at børnene møder andre børn.

Legestuen er et sted, hvor 3-4 dagplejere mødes sammen med deres børn og laver aktiviteter sammen.

Dagplejen har derfor lokaler i de forskellige områder. Dagplejere og børn mødes ca.  hver eller hver anden uge. Det er også her, dagplejerne planlægger fælles udflugter, aktiviteter omkring højtiderne og meget andet. En gang om måneden er de i legestuen hele dagen

I heldagslegestuen arbejdes der med "Tidlig opsporing og indsats" Se link længere nede til TOPI.

Dagplejen Område Øst har legestuer følgende steder:

Legestuer halvdags.

Legestuer i området

Houlkær - Klokkelyngen 19 (forhenværende gæstehus), kirkens lokale Odshøjvej 7A, hallen Odshøjvej 65.

Overlund - Klokkelyngen 19 (forhenværende gæstehus)

Ørum - Tjele Hallen, Tjelevej 9.

Hammershøj - Gymnastiksalen Hammershøj skole, Vorningvej 33

Løvel - Løvelhallen, Gl. Røddingvej 8

Rødding - Gymnastiksalen på Sødalskolen, Meldgårdsvej 24

Heldagslegestue:

I forbindelse med  dagplejerne i Viborg Kommune skal arbejde med TOPI "Tidlig opsporing og indsats", er de i heldagslegestue minimum 1 gang om måneden.

 Du kan læse mere om "Tidlig opsporing og indsats" via dette link.

Heldagslegestuerne foregår følgende steder:

Houlkær - Kolkkelyngen 19 (forhenværende gæstehus)

Overlund - Klokkelyngen 19 (forhenværende gæstehus)

Ørum - Bjælkehytten, Tjelevej 10

Hammershøj - Spejderhytten , Jernbanegade 28

Løvel - Tinggade 25

Rødding - Røddinghus, Meldgårdsvej 28

 

Bilag
Pjecen er en fælles beskrivelse af formål, indhold og roller i legestuen. Den dækker dagplejen i hele Viborg Kommune.