Dagplejen Område Øst
Dagplejens Dag Løvel
Dagplejedag Rødding - Avisbåde søsættes
Velkommen til dagplejen i Område Øst

Dagplejen Område Øst har 48 dagplejere som passer ca. 186 børn. Antallet af dagplejere og børn ændres løbende og  afhænger af områdets fødselstal, tilflytning og fraflytning.

Områdeleder for Område Øst er Ib Nielsen. Ib har det overordnede ansvar for områdets dagpleje, børnehaver og vuggestuer.

Områdets daglige leder af dagplejen er
Gine Sø Madsen.
Vi har to dagplejepædagoger - Dorte Retz Kasperczyk og Maria Jacobsen.

Kontaktoplysningerne på de ansatte kan ses under fanen "Åbningstider" eller "Dagplejekontoret"

Profiler på de enkelte dagplejere kan du se under Viborg kommunes hjemmeside, dagtilbud 0-6 år, område Øst, dagplejen.

Dagplejepædagogens opgaver

Dagplejepædagogerne har til opgave at føre tilsyn i dagplejen.

 • Give den enkelte dagplejer inspiration, gode råd og vejledning i det daglige arbejde med børnene
 • Finde egnede hjem og gode dagplejere til at passe børnene
 • Arrangerer kontakmøderi dagplejehjemmet med forældre og børn
 • Arrangerer kurser og møder for dagplejere
 • Har fast morgen-telefonvagt i tilfælde af dagplejerens sygdom
 • Kontakter forældrene, hvis der opstår problemer
 • Kontrol af pædagogiske, hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold
 • Kontrol af, om praksis lever op til de lovmæssige krav og delopstillede mål og rammer
 • Observere børn og dagplejers samvær, dagpejernes tilgang til børnene. Børnenes adfærd er præget af den dagpleje de er i
 • Observation af børn og dagplejeres trivsel
 • Være opmærksom på kosten i dagplejen