På vej til Bamsefest
Natur ekspedition
Teater med Tulle & Skralle
Indianerlejr. Teltet er venligst udlånt og sat op af spejderne. Tusind tak for det.
Dagplejens dag 2019
Dagplejens dag 2019
Velkommen til dagplejen i Område Øst

Dagplejen Område Øst har 49 dagplejere i 6 forskellige områder. Antallet af dagplejere og børn ændres løbende og  afhænger af områdets fødselstal, tilflytning og fraflytning.

Daglige leder af dagplejen er Gine Sø Madsen.

Vi har to dagplejepædagoger - Dorte Retz Kasperczyk og Maria Jacobsen.


Kontaktoplysningerne på de ansatte kan ses under fanen "Åbningstider" eller "Dagplejekontoret"

Morgentelefonen er åben fra 06.00-07.30 alle hverdage og har tlf. nummer  29 10 94 08.

Profiler på de enkelte dagplejere kan du se under Viborg kommunes hjemmeside, dagtilbud 0-6 år, område Øst, dagplejen.

 

Dagplejepædagogens opgaver
Dagplejens dag 2019

Dagplejepædagogerne har til opgave at føre tilsyn i dagplejen.

 • Give den enkelte dagplejer inspiration, gode råd og vejledning i det daglige arbejde med børnene
 • Finde egnede hjem og gode dagplejere til at passe børnene
 • Arrangerer kontakmøder i dagplejehjemmet med forældre og barn/børn
 • Arrangerer kurser og møder for dagplejere
 • Har fast morgen-telefonvagt i tilfælde af dagplejerens sygdom
 • Kontakter forældrene, hvis der opstår problemer
 • Kontrol af pædagogiske, hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold
 • Kontrol af, om praksis lever op til de lovmæssige krav og delopstillede mål og rammer
 • Observere børn og dagplejers samvær, dagplejernes tilgang til børnene. Børnenes adfærd er præget af den dagpleje de er i
 • Observation af børn og dagplejeres trivsel
 • Være opmærksom på kosten i dagplejen