Grønne spirer

Hvorfor naturdagplejer?Udebørn er sunde børn. Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig rigtig godt fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.

De dagplejere der er tilknyttet Grønne Spirer og  som ønsker det, kan ved at opfylde Friluftsrådets kriterier kvalificerer sig til at modtage deres Grønne Flag og certifikat. En certificeret Grøn Spire Naturdagplejer skal blandt andet: Ud på besøg i naturen hver uge samt lade børnene stifte kendskab til årstiderne skiften og madens vej fra jord til bord.

Grønne Spirers kurser har fokus på naturpædagogik og foregår først og fremmest udendørs med masser af praktiske eksempler på gode, lærerige, årstidsrelevante aktiviteter. Den enkelte underviser sætter selv sit præg på indholdet. Nogle af kurserne er særligt målrettet 0-3 års personale.

Læs mere om Grønne Spirer her: http://www.groennespirer.dk/.

 

                                  Billedresultat for grønne spirer i dagplejen