Legestuen er et sted, hvor en gruppe dagplejere , 3-4 og deres børn mødes ca. 1 gang om ugen, for nogle grupper er det kun hver 2. uge.

I år har vi fået lavet et fælles skriv om formål, indhold og roller i legestuen. Det har været en lang proces, hvor alle medarbejdere har været involveret. Det gælder alle dagplejeområder i Viborg Kommune.